QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

22/10/2013 09:35

Ngày 25/03/2011 Chủ Tịch HĐQT Công ty CPGN Nhị Hiệp đã ký quyết định số 16/11/QĐ v/v thuyên chuyển công tác đối với...

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

22/10/2013 09:28

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy (xem chi tiết)

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC

22/10/2013 09:23

Thong bao_chia co tuc 6 thang_2009_NHC