ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐÒAN NK3 (2007-2010)

21/10/2013 16:00

Ngày 18-10-2007 vào lúc 13 giờ tại văn phòng công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội công đòan cơ sở NKIII (2007-2010).