21/10/2013 16:00

Ngày 18-10-2007 vào lúc 13 giờ tại văn phòng công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội công đòan cơ sở NKIII (2007-2010). Tại đại hội lần này BCH đã thông qua báo cáo tổng kết họat động công đòan NKII(2005-2007) và phương hướng họat động trong nhiệm kỳ mới. BLĐ đánh giá rất cao kết quả công đòan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời cũng mong muốn BCH nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để xứng đáng là một tổ chức đáng tin cậy của công nhân lao động