Thông báo ngày nhận giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14

Thông báo ngày nhận giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14

22/08/2023 17:52

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp xin thông báo, ngày 22/8/2023, Công ty đã được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp lại giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14, ngày 22/8/2023

Xem chi tiết!