Thông báo về việc tiếp nhận công ty con

Thông báo về việc tiếp nhận công ty con

17/05/2016 19:55

Kể từ ngày 10/05/2016, Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty CP Sông Phan (Xem chi tiết)