Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

22/07/2017 13:05

Ngày 21/7/2017, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam.

Thông báo về việc tiếp nhận công ty con

Thông báo về việc tiếp nhận công ty con

17/05/2016 19:55

Kể từ ngày 10/05/2016, Công ty CP gạch ngói Nhị Hiệp chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty CP Sông Phan (Xem chi tiết)