Ngày chốt danh sách chia tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011

Ngày chốt danh sách chia tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011

22/10/2013 09:37

Hội Đồng Quản Trị Cty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp kính thông báo đến các quí Cổ Đông ngày chốt danh sách cuối cùng cho việc chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TÁC CÁN BỘ

22/10/2013 09:35

Ngày 25/03/2011 Chủ Tịch HĐQT Công ty CPGN Nhị Hiệp đã ký quyết định số 16/11/QĐ v/v thuyên chuyển công tác đối với...

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

22/10/2013 09:28

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy (xem chi tiết)