02/01/2014 13:40

Kể từ ngày 01/01/2014, Ông Trương Văn Hiện_Kỹ thuật trưởng_ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kỹ thuật công ty. (Xem chi tiết)

Tin tức & Sự kiện khác