22/10/2013 09:18

Bà Bùi Hồng Khánh vợ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp, mã CK NHC:
- Đăng ký mua 25.000 cổ phiếu NHC từ ngày 06/07/2011 đến 06/8/2011.
- Trong thời gian qua đã giao dịch mua thành công số lượng 24.800 cổ phiếu NHC bằng phương thức giao dịch thỏa thuận khớp lệnh.
Khối lượng cp trước khi thực hiện giao dịch mua là: 9.070 cp
Khối lượng cp sau khi thực hiện giao dịch mua là: 33.870 cp.

 

Tin tức & Sự kiện khác