22/10/2013 09:16

Bà Bùi Hồng Khánh vợ Chủ tịch HĐQT đăng ký giao dịch mua 25.000 cổ phiếu NHC.
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại vốn đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/7/2011 đến 06/8/2011.

 

Tin tức & Sự kiện khác