Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

21/10/2013 16:21

Ngày 23/7/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tiến hành họp định kỳ thứ 25/03/NQ-HĐQT, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 và đưa ra một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010. Trong đó HĐQT thống nhất tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 17%/cổ phần tương đương 1.700 đồng/CP (Xem chi tiết)

NQ_HDQT_ky_24

NQ_HDQT_ky_24

21/10/2013 16:19

Ngày 20/4/2010, tại văn phòng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp HĐQT công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quí để đánh giá tình hình thực hiện quí 1 và phương hướng hoạt động trọng tâm quí 2/2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

21/10/2013 16:16

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

NQ_HDQT_NK3_bat thuong thu 18_ty le chia co tuc 6 thang _2009

NQ_HDQT_NK3_bat thuong thu 18_ty le chia co tuc 6 thang _2009

21/10/2013 16:15

NQ_HDQT_NK3_bat thuong thu 18_ty le chia co tuc 6 thang _2009

Nghị quyết 17/09/NQ_HĐQT

Nghị quyết 17/09/NQ_HĐQT

21/10/2013 16:13

Nghị quyết 17/09/NQ_HĐQT

NQ_HDQT_02_2009

NQ_HDQT_02_2009

21/10/2013 16:11

NQ_HDQT_02_2009

NQHĐQT số 09/03/NQ

NQHĐQT số 09/03/NQ

21/10/2013 16:09

NQHĐQT số 09/03/NQ ngày 18/07/2008 

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

NQ HĐQT SỐ 05/03/NQ-HĐQT

21/10/2013 16:03

NQ HĐQT kỳ họp lần thứ 3-NK3 ngày 15/10/2007