04/09/2014 16:09

Kể từ ngày 05/09/2014, công ty sẽ chính thức tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói ở nhà máy Gạch Ngói Nhị Hiệp (Xem chi tiết)

Tin tức & Sự kiện khác