22/07/2017 13:05

Ngày 21/7/2017, Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam

Tin tức & Sự kiện khác