29/07/2015 22:48

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt quyền chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2015

- Ngày thanh toán: 28/8/2015

Tin tức & Sự kiện khác