22/10/2013 09:37

Hội Đồng Quản Trị Cty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp kính thông báo đến các quí Cổ Đông ngày chốt danh sách cuối cùng cho việc chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011 như sau:
1. Loại chứng khoán: Phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2011
4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/9/2011
5. Lý do, mục đích thực hiện: Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu  năm 2011.
- Tỷ lệ thực hiện: 18%/mệnh giá (1.800 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 30/9/2011
- Địa điểm chi trả:
  + Cổ phiếu đã lưu ký: Nhận cổ tức tãi Cty Chứng Khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
  + Cổ phiếu chưa lưu ký: Nhận tại CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp, thời gian kể từ 30/9/2011, địa chỉ ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Tin tức & Sự kiện khác