21/07/2014 16:05

Ngày 21/07/2014, Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Nhị Hiệp đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toàn và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs).(Xem chi tiết)

Tin tức & Sự kiện khác