20/07/2016 10:32

Ngày 16/7/2016, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016 với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AAScs)

Tin tức & Sự kiện khác