21/10/2013 16:19

Ngày 20/4/2010, tại văn phòng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp HĐQT công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quí để đánh giá tình hình thực hiện quí 1 và phương hướng hoạt động trọng tâm quí 2/2010. Trong đó HĐQT thống nhất miễm nhiệm ông Phạm Tuấn Kiệt thôi gữi chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/5/2010 và bầu tín nhiệm ông Nguyễn Thiện Trí Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty kể từ ngày 01/5/2010. (xem chi tiết Nghị quyết).

 

Tin tức & Sự kiện khác