06/12/2014 01:00

HĐQT quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó giám đốc kỹ thuật kể từ ngày 5/12/2014 (Xem chi tiết)

Tin tức & Sự kiện khác