21/10/2013 16:21

Ngày 23/7/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tiến hành họp định kỳ thứ 25/03/NQ-HĐQT, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 và đưa ra một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010. Trong đó HĐQT thống nhất tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 17%/cổ phần tương đương 1.700 đồng/CP (Xem chi tiết)

 

Tin tức & Sự kiện khác