Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Ngày 23/7/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tiến hành họp định kỳ thứ 25/03/NQ-HĐQT, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 và đưa ra một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010. Trong đó HĐQT thống nhất tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 17%/cổ phần tương đương 1.700 đồng/CP (Xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy (xem chi tiết)

NQ_HDQT_ky_24

NQ_HDQT_ky_24

Ngày 20/4/2010, tại văn phòng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp HĐQT công ty đã tiến hành họp định kỳ hàng quí để đánh giá tình hình thực hiện quí 1 và phương hướng hoạt động trọng tâm quí 2/2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2010