Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Nghị Quyết HĐQT ngày 23/7/2010

Ngày 23/7/2010 Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp đã tiến hành họp định kỳ thứ 25/03/NQ-HĐQT, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 và đưa ra một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010. Trong đó HĐQT thống nhất tạm chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 17%/cổ phần tương đương 1.700 đồng/CP (Xem chi tiết)

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy

Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Quốc Duy (xem chi tiết)