Thông báo ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại công ty

Thông báo ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại công ty

Kể từ ngày 05/09/2014, công ty sẽ chính thức tạm ngưng sản xuất ngành gạch ngói ở nhà máy Gạch Ngói Nhị Hiệp (Xem chi tiết)