Nghị Quyết HĐQT Quý 2 năm 2013

Nghị Quyết HĐQT Quý 2 năm 2013

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 06/NK04/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý II năm 2013. Xem chi tiết